ข่าวประชาสัมพันธ์

18
ภาควิชารปรัชญาและศาสนา จะจัดโครงการขับเคลื่อนนิสิตภาควิชาปรัชญาและศาสนาสู่ความเป็นนานาชาติ
ในวันที่ 29 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2559
ณ Sanfeng Martial Arts School เขาอู่ตัง มณฑลเหอเป่ย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website