ข่าวประชาสัมพันธ์

29
ครงการนิสิตจิตอาสาเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยไทเก๊ก
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2558
ณ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โรงพยาบาลพัฒนานิคม จ.ลพบุรี โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี โรงพยาบาลปากพลี จ.นครนายก โรงพยาบาลบ้านนา จ.นครนายก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี โรงพยาบาลบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website